GARAM Environmental Technology

Công ty

Bằng cách liên tục đầu tư cho các hoạt động R & D, Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành một công ty công nghệ tiên tiến, hàng đầu trong và ngoài nước.
 • 5
  20190918
  2019 베트남 판매 및 독점 MOU
  가람환경기술(주), AN QUOC(社)
 • 4
  20160630
  2016 코팅기술 합작투자
  가람환경기술(주), NUCETECH(社)
 • 3
  201509
  2015 베트남 독점판매계약 체결
  가람환경기술(주), (주)Sinh Phu
 • 2
  201411112014
  베트남 환경보전협회(VACNE)공동 시범사업 MOU
  가람환경기술(주), (주)Sinh Phu기술개발
 • 1
  201406102014
  베트남 환경산업분야 MOU
  가람환경기술(주), VACNE(社)