GARAM Environmental Technology

Công ty

Bằng cách liên tục đầu tư cho các hoạt động R & D, Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành một công ty công nghệ tiên tiến, hàng đầu trong và ngoài nước.
 • 3
  제 9472호
  수처리환경(군시설)분야 환경부장관상
  환경부
 • 2
  제 34173호
  환경신기술 개발 및 보급 촉진
  환경부
 • 1
  제3569호
  모범 중소기업인
  중소벤처기업부